6-5-2021, 9:27 GMT+7

871,8 ha sầu riêng gắn tem truy xuất nguồn gốc

 Huyện Đạ Huoai đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 gắn tem điện tử truy xuất nguồn gốc sản phẩm sầu riêng trên tổng diện tích 871,8 ha trên địa bàn. Trong đó, gồm 556,8 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP từ năm 2020 trở về trước và 315 ha phát triển mới chứng nhận VietGAP trong năm 2021. 
 
Để tăng cường quảng bá, tìm kiếm thị trường, tổ chức tiêu thụ sản phẩm gắn tem truy xuất nguồn gốc sầu riêng Đạ Huoai, huyện Đạ Huoai kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng tiếp tục hỗ trợ cấp mã số vùng, nhằm bổ sung, hoàn thiện thông tin, đáp ứng yêu cầu của các nước nhập khẩu. 
 
Đồng thời, huyện Đạ Huoai cũng đang khẩn trương hoàn thiện, trình phê duyệt triển khai dự án xây dựng liên kết chuỗi giá trị sầu riêng để tạo đầu mối thu mua, tiêu thụ sản phẩm tại thị trường trong nước và xuất khẩu… 
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/