16-8-2019, 9:24 GMT+7

Bảo hộ bản quyền giống cây trồng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam

 Ngày 15/8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng phối hợp cùng Hiệp hội Hoa Đà Lạt tổ chức tập huấn bảo hộ bản quyền giống cây trồng theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam cho 120 đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị, cơ sở nghiên cứu, chọn, tạo, sản xuất giống cây trồng, các tổ chức Hội Nông dân, khuyến nông trên địa bàn Đà Lạt.
 
Toàn cảnh tập huấn
Toàn cảnh tập huấn
 
Tham dự hội nghị các đại biểu đã được các chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Hiệp hội Giống cây trồng Việt Nam trình bày các chuyên đề về: Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng, những quy định và khảo nghiệm về việc công nhận giống cây trồng nông nghiệp mới; thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng; chế tài xử phạt các hành vi vi phạm bản quyền tác giả đối với giống cây trồng; tình hình thực hiện bảo hộ bản quyền giống rau, hoa và các loại cây trồng ở Việt Nam và ở tỉnh Lâm Đồng; thực trạng việc xâm hại bản quyền giống hoa...
 
Các giống hoa cúc mới với đủ màu sắc được giới thiệu tại hội nghị
Các giống hoa cúc mới với đủ màu sắc được giới thiệu tại hội nghị
 
Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc đăng ký bản quyền giống cây trồng của người chọn, tạo, phát hiện, phát triển giống cây trồng được pháp luật bảo hộ; đồng thời nâng cao ý thức của người sử dụng giống cây trồng để tránh các hành vi vi phạm, xâm hại bản quyền. Từ đó, việc bảo hộ bản quyền giống cây trồng được thực thi nhằm đảm bảo cho người tạo giống có thể khai thác lợi nhuận và tái đầu tư cho hoạt động nghiên cứu, khảo nghiệm, tạo ra nhiều giống mới có tính trạng ưu việt, phục vụ cho phát triển nền nông nghiệp.

(Báo Lâm Đồng Online)
Hits count: 33,849,648