8-6-2020, 11:11 GMT+7

Bảo Lộc đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết gắn tiêu thụ sản phẩm

 Với mục tiêu hình thành và phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực một cách bền vững, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của ngành hàng nông sản, qua đó mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu

 

Thời gian qua, thành phố Bảo Lộc đã đẩy mạnh triển khai xây dựng các chuỗi liên kết giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Thông qua hình thức hỗ trợ các trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, các tổ chức doanh nghiệp, hộ nông dân nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp bền vững, hỗ trợ máy móc, trang thiết bị sản xuất, quảng bá thương hiệu và xúc tiến  thương mại các sản phẩm đặc trưng. Nhiều mô hình chuỗi liên kết được hình thành và phát triển thương hiệu như Trà B’Lao, lụa tơ tằm Bảo Lộc. Trong năm 2020, thành phố Bảo Lộc tiếp tục xây dựng mới 4 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, đó là chuỗi liên kết sản xuất, thu hoạch, chế biến mật ong. Chuỗi liên kết chế biến và tiêu thụ chè. Chuỗi liên kết sản xuất tơ lụa và chuỗi liên kết  sản xuất chăn nuôi bò thịt cao sản./.

(http://lamdongtv.vn/)