4-8-2021, 16:55 GMT+7

Cát Tiên: 25 sản phẩm nông nghiệp đăng ký lên sàn thương mại điện tử

 Theo UBND huyện Cát Tiên, đến ngày 4/8, huyện đã có 23 tổ chức, cá nhân đăng ký đưa 25 sản phẩm nông nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử.
 
Sản phẩm gạo sạch, gạo hữu cơ được HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Cát Tiên đăng ký đưa lên sàn thương mại điện tử
Sản phẩm gạo sạch, gạo hữu cơ được HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Cát Tiên đăng ký đưa lên sàn thương mại điện tử
Toàn huyện Cát Tiên có 8 tổ chức, cá nhân đăng ký 10 sản phẩm lúa gạo và sản phẩm liên quan đến lúa gạo; 3 sản phẩm trái cây; 1 sản phẩm thủy sản; 1 sản phẩm hạt điều; 2 sản phẩm ca cao; 4 sản phẩm chăn nuôi và 4 sản phẩm thực phẩm, nông sản, mỹ nghệ. 
 
UBND huyện Cát Tiên sẽ hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; đồng thời, có thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.
 
Bên cạnh đó, huyện hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử; thúc đẩy tiêu thụ nhanh, góp phần tránh ùn ứ nông sản khi cao điểm thu hoạch; giúp người dân giữ giá nông sản, tránh phụ thuộc vào thương lái, trung gian.
 
Để đáp ứng nhu cầu khai thác các sàn thương mại diện tử, UBND huyện Cát Tiên sẽ tổ chức các lớp hướng dẫn, đào tạo kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số. Thông qua các sàn thương mại điện tử và nền tảng số, các hộ sản xuất nông nghiệp sẽ được cung cấp các thông tin hữu ích như thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân…
 
V.QUỲNH
http://baolamdong.vn/