21-6-2021, 9:6 GMT+7

Cát Tiên: 700 nông hộ tham gia chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ nông sản

 Theo UBND huyện Cát Tiên, hiện trên địa bàn huyện đã duy trì ổn định 16 chuỗi liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản. Cụ thể, có 10 chuỗi liên kết sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao với diện tích sản xuất là 1.034 ha; 3 chuỗi liên kết trồng rau lấy hạt, rau an toàn với diện tích 31,25 ha; 3 chuỗi liên kết tiêu thụ kén tằm với diện tích liên kết 35 ha và 1 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cây ăn trái với diện tích 21,6 ha. 
 
Các chuỗi liên kết đã thu hút trên 700 hộ nông dân tham gia, cơ bản đảm bảo được 3 mục tiêu “Vật tư dịch vụ đầu vào ổn định, chất lượng - Tiêu thụ sản phẩm nông sản ổn định - Tạo giá trị gia tăng cho người nông dân sản xuất”. Đặc biệt, giá trị gia tăng của các liên kết đem lại tăng từ 10 - 25% so với sản xuất chưa có liên kết và chất lượng nông sản được quản lý chặt chẽ, truy xuất được nguồn gốc.
 
HOÀNG SA
http://baolamdong.vn/