19-8-2021, 13:20 GMT+7

Cát Tiên: Hình thành 17 chuỗi liên kết sản xuất với tổng diện tích 2.200 ha

 Theo thống kê từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cát Tiên, hiện nay, trên địa bàn huyện đang có 17 chuỗi liên kết sản xuất, gồm 15 chuỗi liên kết cấp huyện và 2 chuỗi liên kết liên tỉnh, với tổng diện tích sản xuất khoảng 2.200 ha và 850 hộ dân tham gia. Trong đó, có 9 chuỗi liên kết sản xuất lúa gạo với 8 hợp tác xã tham gia, diện tích liên kết 1.800 ha; 2 chuỗi liên kết sản xuất rau lấy hạt, rau an toàn với diện tích 35 ha; 3 chuỗi liên kết tiêu thụ kén tằm với diện tích liên kết 85 ha; 2 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ cây ăn trái với diện tích 280 ha; 1 chuỗi chăn nuôi bò chất lượng cao với 40 hộ tham gia.
 
Các chuỗi liên kết cơ bản đảm bảo được 3 mục tiêu: Vật tư dịch vụ đầu vào ổn định, chất lượng; Tiêu thụ sản phẩm nông sản ổn định; Tạo giá trị gia tăng cho người nông dân sản xuất. Đặc biệt, giá trị gia tăng của các chuỗi liên kết đem lại tăng từ 10 - 25% so với sản xuất chưa có liên kết. Đồng thời, chất lượng nông sản tham gia chuỗi được quản lý chặt chẽ, truy xuất được nguồn gốc. 
 
VIỆT QUỲNH
http://baolamdong.vn/