29-9-2021, 10:21 GMT+7

Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới là giá trị cốt lõi để phát triển bền vững nông thôn Lâm Đồng trong quá trình đô thị hóa

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội; là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đối với tỉnh Lâm Đồng trong quá trình xây dựng nông thôn mới nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của ban chỉ đạo NTM các cấp; sự tham gia tích cực của người dân, sự chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, đã góp phần làm nên những kết quả ấn tượng và có sự lan tỏa phạm vi cả nước.
 

Xuất phát từ năm 2009, xã Tân Hội, huyện Đức Trọng là 1 trong 11 xã của cả nước, được Trung ương chọn làm đại diện cho vùng Tây Nguyên thực hiện thí điểm xây dựng mô hình Nông thôn mới trong thời kỳ CNH-HĐH giai đoạn 2009 - 2011. Từ thực tiễn xây dựng NTM tại xã điểm này, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chọn 11 xã điểm để chỉ đạo toàn tỉnh.

Đến ngày 15/5/2014, xã Tân Hội chính thức được công nhận là xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng; đến ngày 01/9/2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số: 1507/QĐ-TTg công nhận huyện Đơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện NTM đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng. Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ cấu sản xuất nông nghiệp dần chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp được quan tâm đổi mới theo hướng tăng cường liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới...

Huyện Đức Trọng được Thủ tướng Chính phủ Quyết định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Sau 05 năm thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều vùng nông thôn Lâm Đồng có nhiều khởi sắc. Nhằm đáp ứng yêu cầu mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 676/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017 – 2020, trong đó huyện Đức Trọng là một trong 08 huyện của cả nước được chọn làm thí điểm. Đến nay huyện Đức Trọng đã thực hiện xong quy hoạch; hình thành các khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng, môi trường, các dịch vụ xã hội phù hợp với tiến trình hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao điều kiện sống người dân nông thôn gần với điều kiện sống người dân đô thị, từng bước chuẩn bị cho việc hình thành thị xã trong tương lai.

Huyện Đơn Dương là một trong 05 địa phương của cả nước đại diện khu vực nam Trung bộ và Tây Nguyên thực hiện đế án thí điểm huyện nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh, từng bước thực hiện công nghệ hiện đại như giải pháp internet kết nối vạn vật (IoT),dữ liệu lớn(bigdata), công nghệ chuỗi – khối (Blockchain),Robot, thiết bị bay không người lái(Unmanned Aerial Vehicle), tế bào quang điện (Solar cells),trí tuệ nhân tạo (AI), tài chính thông minh (smart finance)... Mục tiêu đến năm 2025 ngoài các tiêu chí về thu nhập, môi trường, huyện Đơn Dương cần xây dựng các tiêu chí về công nghệ, trình độ quản trị, quy mô ứng dụng công nghệ, liên kết, tiêu thụ sản phẩm…ứng dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong nông nghiệp.
 

Sau huyện Đức Trọng, ngày 12/1/2021, huyện Đạ Tẻh được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu trở thành đơn vị kinh tế chủ lực của 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng, có hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ và ngày càng hiện đại, có cảnh quan nông thôn tươi đẹp và ấn tượng, trở thành huyện nông thôn mới mẫu về cảnh quan nông thôn vào năm 2025.

Hiện nay, Lâm Đồng được đánh giá là địa phương dẫn đầu cả nước về diện tích ứng dụng công nghệ cao và trở thành "điểm sáng" về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của cả nước với diện tích trên 60.200 ha, chiếm 20% diện tích đất canh tác. Cùng với những mô hình nông nghiệp công nghệ cao được canh tác trong nhà kính, nhà lưới, bằng hệ thống tưới tự đông, thông minh, phương thức canh tác thủy canh và nhiều giống cây trồng mới mang tính ưu việt đã đưa nông sản Lâm Đồng với thương hiệu “Đà Lạt - kết tinh kỳ diệu từ đất lành” tiến xa hơn trên thị trường trong và quốc tế.

Những thành quả vượt trội trong nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã tạo cơ sở nền tảng để Lâm Đồng thực hiện phát triển nông nghiệp đa chức năng, đặc biệt là mô hình du lịch canh nông và đã trở thành địa phương đi đầu trong cả nước về mô hình này với 36 mô hình du lịch canh nông, trong đó có 03 mô hình đạt chuẩn quốc tế gồm: công ty TNHH rau thủy canh Đà Lạt; công ty cổ phần công nghệ sinh học rừng hoa và công ty cổ phần chè Cầu Đất.

Ngoài ra, Lâm Đồng còn có hàng ngàn doanh nghiệp đầu tư sản xuất và chế biến nông sản; có 3 liên hiệp hợp tác xã; trên 200 HTX nông nghiệp; khoảng 200 chuỗi liên kết và 150 sản phẩm OCOP và hàng chục làng nghề truyền thống đã góp phần chuyển dịch lao động nông thôn theo hướng tích cực.

Có thể nói rằng, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung thực hiện cải thiện cảnh quan, môi trường nông thôn, tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; kiến trúc và cảnh quan nông thôn phù hợp, môi trường nông thôn an lành và thanh bình, là tiền đề quan trong trong quá trình đô thị hóa.

Qúa trình xây dựng nông thôn mới ở Lâm Đồng trong thời gian qua thực sự là luồng gió đổi mới, tích cực cho sự phát triển toàn diện vùng nông thôn. Đây là sự tất yếu của tinh thần chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và người dân.

Thời gian tới, Lâm Đồng sẽ tiếp tục khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, thông minh, nông nghiệp số, thích ứng với biến đổi khí hậu, đầu tư hạ tầng nông thôn, xây dựng nông thôn đáng sống, thật sự sẽ là nơi quyến rũ và thu hút du khách đô thị trong điều kiện biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19 toàn cầu. Trên cơ sở đó có thể khẳng định rằng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là giá trị cốt lõi để phát triển bền vững nông thôn Lâm Đồng trong quá trình đô thị hóa; chủ động hội nhập quốc tế và thích ứng với biến đổi khí hậu.

TS. Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng