8-6-2020, 11:13 GMT+7

Chuyển giao và liên kết

 Để nâng cao hiệu quả sử dụng 300.000 ha diện tích canh tác trong những năm tới, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục xác định các nhóm giải pháp trọng tâm chuyển giao khoa học công nghệ gắn với mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm sản xuất, chế biến và tiêu thụ. 
 
Cụ thể, kế hoạch 5 năm tới, toàn tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đạt tỷ lệ 25% (75.000 ha) diện tích canh tác ứng dụng công nghệ cao, tăng khoảng 15.000 ha so với thời điểm đầu tháng 6/2020. 
 
Và mục tiêu trong 75.000 ha ứng dụng công nghệ cao sẽ chiếm ít nhất 10.000 ha ứng dụng công nghệ thông minh, 1.600 ha được cấp chứng nhận hữu cơ. 
 
Việc chuyển giao không chỉ với quy trình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, mà còn tập trung các loại giống cây trồng năng suất, chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời gắn với mở rộng công nghệ chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch. 
 
Đặc biệt khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hợp tác, kinh tế hộ gia đình đầu tư, ứng dụng các giải pháp khoa học đã chuyển giao để tổ chức quy trình sản xuất, xây dựng chuỗi liên kết ổn định và khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường, trong nước và xuất khẩu. 
 
Trên vùng nông nghiệp Lâm Đồng đã có gần 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và 16.600 hộ nông dân tham gia 165 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ khoảng 850.000 tấn nông sản mỗi năm. Với mục tiêu khuyến khích đầu tư trong 5 năm tới, mỗi năm, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đề ra các tỷ lệ tăng tương ứng về phát triển chuỗi liên kết gồm: 10% số chuỗi, 20% diện tích, sản lượng, số hộ nông dân tham gia… Từ đó nâng lên 50% tỷ lệ nông sản tiêu thụ qua hợp đồng. 
 
Hy vọng với nhóm giải pháp chuyển giao và liên kết nêu trên, ngành Nông nghiệp Lâm Đồng sớm đạt giá trị sản phẩm trung bình 220 triệu đồng/ha/năm, tăng thêm 35 triệu đồng/ha/năm so với hiện nay.