9-8-2019, 10:21 GMT+7

Đạ Huoai: Cấp trên 800 ngàn tem truy xuất nguồn gốc

 Thông tin từ UBND huyện Đạ Huoai cho biết, huyện Đạ Huoai vừa hoàn thiện Đề án truy xuất nguồn gốc Sầu riêng Đạ Huoai, trong đó có việc cấp trên 800 ngàn tem điện tử truy xuất nguồn gốc. Theo đó, nhãn hiệu chứng nhận Sầu riêng Đạ Huoai đã được UBND huyện cấp quyền sử dụng cho 3 HTX, 6 tổ hợp tác và 3 nông hộ trồng và kinh doanh sầu riêng trên địa bàn huyện. Tem điện tử truy xuất nguồn gốc cấp cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu giúp trái sầu riêng Đạ Huoai có tấm giấy thông hành đi tới những thị trường xa hơn, không chỉ dừng lại ở thị trường nội địa.

(Báo Lâm Đồng Online)
Hits count: 33,851,875