2-3-2021, 13:48 GMT+7

Đạ Huoai: Tăng 823 ha nông nghiệp công nghệ cao

 Thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị trên cùng diện tích sản xuất, từ đầu năm 2020 đến nay toàn huyện Đạ Hoai đã đã có thêm 823 ha được chuyển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất theo hướng công nghệ cao.

 

Trong số 823 ha chuyển đổi sang hướng nông nghiệp công nghệ cao, cây sầu riêng chiếm đa số với hơn 391 ha, còn lại là các loại cây ăn trái khác như mít, điều, măng cụt, chôm chôm…Như vậy tính đến thời điểm này toàn huyện Đạ Huoai đã có trên 3200 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hướng đi này đã giúp người dân nâng cao thu nhập trên cùng diện tích sản xuất. Tính trung bình mỗi ha ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Đạ Huoai cho thu nhập từ 80 tới 100 triệu đồng mỗi năm, cao hơn so với sản xuất nông nghiệp truyền thống từ 20 tới 30 triệu đồng/ha/năm./.

http://lamdongtv.vn/