21-1-2021, 10:31 GMT+7

Đà Lạt: Cấp 104 nhãn hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành

 Thông tin từ Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt cho biết, trong năm 2020, thành phố đã cấp 104 nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Nhãn hiệu được cấp cho 8 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh rau; 85 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hoa, 7 cơ sở du lịch canh nông, 4 cơ sở kinh doanh cà phê, 15 nhãn hiệu Cà phê Cầu đất, 33 nhãn hiệu “Hồng Đà Lạt” và 11 nhãn hiệu “Dâu tây Đà Lạt”. Lũy kế hết năm 2020, thành phố Đà Lạt đã cấp nhãn hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho 376 tổ chức và cá nhân, trong đó có 318 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh hoa; 44 tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh rau, 10 cơ sở du lịch canh nông và 4 cơ sở kinh doanh cà phê. Thành phố Đà Lạt đang phối hợp với các địa phương gồm Đức Trọng, Đơn Dương, Lạc Dương và Lâm Hà tiếp tục xúc tiến việc cấp nhãn hiệu cũng như quản lý và phát triển thương hiệu. 
 
D.Q
http://baolamdong.vn/