23-10-2019, 8:34 GMT+7

Đà Lạt hỗ trợ 2 dự án phát triển liên kết

Chính quyền thành phố Đà Lạt vừa phê duyệt triển khai 2 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm rau, hoa, khoai lang ở 2 HTX trên địa bàn.

Theo đó, giao Phòng Kinh tế Đà Lạt làm chủ đầu tư triển khai 2 dự án tại HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Phước Lộc, xã Xuân Thọ với tổng giá trị hơn 220 triệu đồng; tại HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Thành Đạt, xã Tà Nung gần 76 triệu đồng. Đây là khoản kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố Đà Lạt và nguồn vốn đối ứng từ 2 HTX và hộ thành viên tham gia sản xuất liên kết đầu tư nguồn giống sản xuất, bao bì đóng gói, tem truy xuất nguồn gốc…

Việc lựa chọn nhà thầu 2 dự án nói trên được tiến hành theo quy trình rút gọn trong quý 4/2019, hình thức ký hợp đồng trọn gói trong thời hạn 30 ngày.

http://baolamdong.vn
Hits count: 33,850,117