17-11-2020, 8:52 GMT+7

Đam Rông nâng cao giá trị cà phê sản xuất sinh học

  Sau hơn 3 năm trồng thử nghiệm và đạt được nhiều kết quả khả quan, Ngành nông nghiệp huyện Đam Rông tiến hành triển khai nhân rộng mô hình sản xuất cà phê sinh học cho nông dân trên địa bàn áp dụng.

 


 
Từ hiệu quả thí điểm, đến nay trên địa bàn huyện Đam Rông nông dân đã mạnh dạn áp dụng thực hiện mô hình sản xuất cà phê sinh học với hơn 100ha. Phương thức sản xuất cà phê sinh học là giảm dần tỷ lệ sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, thay vào đó sử dụng các loại phân sinh học bón trực tiếp vào gốc, thẩm thấu nhanh, từng bước chuyển hóa thích nghi với kết cấu đất mới. Theo tính toán của các nông hộ, bình quân mỗi vụ sản xuất sử dụng 4 đợt tổng cộng khoảng 120 kg phân bón sinh học trên mỗi hecta, với chi phí khoảng 20 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hóa học. Tuy nhiên, năng suất sản xuất theo quy trình này vẫn đạt từ 6 đến 8 tấn/ha, đồng thời tăng dần hiệu quả trong những năm tới. Ngành nông nghiệp huyện Đam Rông cho biết, ngoài địa bàn xã Đạ K’nàng, Phi Liêng, trên kết quả sản xuất thí điểm, thời gian tới đơn vị tiếp tục khảo sát, đánh giá cụ thể để./.

(http://lamdongtv.vn/)