14-8-2020, 14:54 GMT+7

Danh sách các tổ chức và cá nhân được cấp giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu Dâu Tây Đà Lạt


 
 
 DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN

 Được nhận giấy chứng nhận sử dụng nhãn hiệu dâu tây Đà Lạt

STT

Tên tổ chức, cá nhân/ địa chỉ

Số quyết định

1

Hộ gia đình Phan Nữ Ngọc Trâm
Đ/c: 159A Thánh Mẫu, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2622/QĐ- UBND

2

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Măng Linh
Đ/c: Tổ Măng Linh, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2623/QĐ- UBND

3

Hộ gia đình Phan Văn Thời
Đ/c: Khu 2, tổ dân số Phước Thành, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2624/QĐ- UBND

4

Hộ gia đình Trịnh Thị Truyền
Đ/c: Số 14 đường 3 tháng 4, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2625/QĐ- UBND

5

HTX dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Liên Hằng
Đ/c: Số 25 Đa Phú, phường 7, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2626/QĐ- UBND

6

Công ty TNHH Sinh Học Sạch
Đ/c: Số 48 Võ Trường Toản, phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2627/QĐ- UBND

7

Hộ kinh doanh vườn dâu Song Nguyên
Đ/c: Tổ 5, thôn Lộc Quý, xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2628/QĐ- UBND

8

Nông trại Dâu tây Duyên Anh
Đ/c: Số 01 Trần Thánh Tông, phường 3, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

2629/QĐ- UBND

9

Vườn dâu Bà Lan

Đ/c: số 121 Hồ Xuân Hương, phường 9, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.

3649/QĐ- UBND

10

Công ty TNHH Minh Hải Đà Lạt

Đ/c: Tổ 11, thôn 4, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

3650/ QĐ- UBND

 

 

 TIPC Lâm Đồng