8-7-2021, 10:24 GMT+7

Đầu tư 2 mô hình cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

 Chi cục Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã lên dự toán hơn 1,4 tỷ đồng đầu tư 2 mô hình cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp tại huyện Lâm Hà và huyện Di Linh trong 6 tháng cuối năm 2021. 
 
Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 600 triệu đồng, đơn vị tham gia đối ứng hơn 800 triệu đồng.
 
Các đối tượng thực hiện mô hình ưu tiên doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình có hợp đồng liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực tại địa phương. 
 
Cụ thể, mô hình tại huyện Di Linh đầu tư 645 triệu đồng mua 1 máy phân loại quả cà phê tươi, công suất 1,6 - 2 tấn/giờ. Và mô hình tại huyện Lâm Hà trang bị mới 1 chiếc máy cày đa năng, tổng kinh phí 700 triệu đồng. Ngoài ra, còn tổ chức 1 lớp hội thảo đầu bờ với 40 người tham gia để trình diễn tính năng cơ giới hóa, chuyển giao nhân rộng mô hình…
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/