5-2-2020, 9:30 GMT+7

Đầu tư hạ tầng sản xuất cà phê bền vững

 Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tỉnh Lâm Đồng năm 2020 (đợt 1) vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đầu tư cơ sở hạ tầng cho Tổ Hợp tác sản xuất cà phê bền vững Tân Tiến, xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tổng kinh phí gần 6,6 tỷ đồng. 
 
Trong đó, chiếm 80% nguồn vốn IDA, còn lại 20% nguồn vốn đối ứng của ngân sách tỉnh Lâm Đồng và nguồn vốn đóng góp của Tổ Hợp tác. 
 
Cụ thể, nguồn vốn đối ứng chi trả cho các phần việc tư vấn thiết kế, giám sát, chi phí rà phá bom mìn, vật nổ và các chi phí thẩm định, quyết toán liên quan.
 
3 hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất cà phê bền vững nói trên gồm: nâng cấp 2,5 km đường giao thông nông thôn loại B, 1.400 msân phơi bê tông và 200 m2 nhà kho cấp IV. 

(http://baolamdong.vn/)