10-9-2021, 9:50 GMT+7

Di Linh 50% nông sản được chứng nhận VietGAP

Sở hữu diện tích canh tác nông nghiệp hơn 47 ngàn ha đất nông nghiệp, nông dân Di Linh sản xuất các loại cây trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Thông qua các hợp tác xã, tổ hợp tác, đã cung ứng ra thị trường những nông sản chất lượng cao.

 

Trong những năm gần đây, huyện Di Linh thực hiện chương trình mở rộng diện tích trồng VietGAP đối với các loại cây công nghiệp, cây ăn quả. Phòng Nông nghiệp chủ trương tập hợp các hộ nông dân ở trong các HTX, THT để thực hiện, đồng thời, tiến hành tập huấn cho người sản xuất và người tiêu dùng về sản xuất theo các mô hình tiên tiến; tăng cường đào tạo tập huấn cho cán bộ địa phương phục vụ việc tư vấn, hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP.

Mặt khác, các địa phương cũng đã đẩy mạnh công tác quy hoạch vùng sản xuất an toàn và cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, sơ chế, tạo thuận lợi cho việc áp dụng các tiêu chuẩn VietGAP trong sản xuất; xây dựng các mô hình chuỗi sản xuất - cung ứng sản phẩm có chứng nhận, các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản.
Nhờ vậy, hiện tại, đối với cây cà phê, toàn huyện Di Linh có khoảng 10.000 ha sản xuất theo quy trình 4C, UTZ; cây sầu riêng 104 ha; bơ 60 ha; mắc ca 20 ha; cây hồ tiêu 15 ha đều đã có chứng nhận VietGAP. Các mô hình sản xuất theo quy trình VietGAP đều đạt chất lượng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm nên dễ tiêu thụ với giá ổn định. Trong thời gian tới, huyện Di Linh sẽ đẩy mạnh chương trình sản xuất theo hướng VietGAP, phấn đấu đến 2025 có ít nhất 50% sản phẩm được chứng nhận VietGAP, trong đó có 10% sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ.

http://lamdongtv.vn/