19-7-2021, 10:41 GMT+7

Di Linh thực hiện 27 mô hình nông nghiệp

 Thực hiện chương trình sự nghiệp nông nghiệp, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Nông nghiệp huyện Di Linh đã thực hiện 27 mô hình trình diễn tại các xã, thị trấn trong huyện. 
Trong tổng số các mô hình nói trên có 5 mô hình trồng xen cây bơ trong vườn cà phê theo quy trình mới, 2 mô hình tái canh cà phê kết hợp trồng xen cây ăn quả theo quy trình mới, 11 mô hình trồng dâu nuôi tằm sử dụng khung sàn lưới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 4 mô hình trồng chuối La ba tại hai xã Gia Bắc và Sơn Điền, 5 mô hình trình diễn trồng thử nghiệm giống lúa Nếp Quýt và giống lúa ST25 tại thị trấn Di Linh và xã Sơn Điền. Mỗi mô hình được thực hiện trên diện tích từ 0,5 - 1 ha. Ngoài thực hiện các mô hình trình diễn, Trung tâm Nông nghiệp huyện cũng đã mở 28/63 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất với 786 bà con nông dân tham gia. Nhờ đó, đã đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của Nhân dân và định hướng trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện như: tái canh cây cà phê, cây ăn quả, kỹ thuật chăm sóc cây lúa nước, kỹ thuật ghép cải tạo cây bơ, cây dâu tằm, cây mắc ca...
 
LAM PHƯƠNG
http://baolamdong.vn/