25-10-2021, 14:16 GMT+7

Diễn đàn kết nối giao thương giữa Hà Nội và 40 tỉnh, thành phố

Ngày 23/10/2021, Diễn đàn và Lễ ký kết Chương trình hợp tác “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản giao thương giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021- 2025”, được tổ chức trực tuyến với điểm cầu chính tại UBND TP. Hà Nội và UBND 40 tỉnh, thành dưới sự chủ trì lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lãnh đạo UBND TP. Hà Nội.
 
Điểm cầu Diễn đàn tại Lâm Đồng do ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm XTĐTTM&DL tỉnh Lâm Đồng chủ trì
Điểm cầu Diễn đàn tại Lâm Đồng do ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Trung tâm XTĐTTM&DL tỉnh Lâm Đồng chủ trì
 Diễn đàn nhằm thông tin và hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã, người nông dân kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản tại thị trường trong nước và xuất khẩu, thúc đẩy phát triển các chuỗi liên kết nông sản bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người nông dân; xúc tiến thương mại nông sản giữa Hà Nội với các địa phương và kết nối người sản xuất nông lâm thủy sản giữa các địa phương và thị trường Hà Nội; nâng cao nhận thức của người sản xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn. 
 
Có khoảng 600 đại biểu tham dự trực tuyến, gồm: Đại diện lãnh đạo UBND, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Trung tâm xúc tiến thương mại… của 41 tỉnh, thành phố; đại diện các cơ quan liên quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các nhà mua nông sản (hệ thống siêu thị, chuỗi bán lẻ, kênh phân phối, doanh nghiệp chế biến – bán lẻ - xuất khẩu); các nhà cung nông sản (các chuỗi sản xuất nông sản, doanh nghiệp, HTX, trang trại, hộ nông dân)…
 
Đây là phiên thứ 8 của Diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản 970, được tổ chức từ tháng 9/2021 đến nay. Diễn đàn kết nối tiêu thụ nông sản 970 đã tổ chức được 7 phiên: Kết nối tiêu thụ nông sản trong điều kiện giãn cách, Kết nối tiêu thụ nông sản tươi sống cho TP. Hồ Chí Minh trong điều kiện giãn cách, Kết nối tiêu thụ nông sản cho Tây Nguyên, Kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Bình Dương, Kết nối tiêu thụ nông sản tỉnh Đồng Tháp… Từ những diễn đàn này đã có hàng trăm hợp đồng thương mại cung – cầu nông sản được ký kết và bước đầu hình thành hàng chục chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản bền vững.
 
Tại phiên thứ 8 này của Diễn đàn, Ban tổ chức kỳ vọng hoạt động kết nối nông sản sẽ đi vào thực chất hơn, giúp con đường dẫn đến các hợp đồng thương mại cung - cầu nông sản nhanh hơn khi các đơn vị cung và các đơn vị cầu được “gặp nhau” tại diễn đàn để thông tin cụ thể về nhu cầu của mình như: chủng loại sản phẩm, sản lượng, tiêu chuẩn chất lượng, thời gian thu hoạch, giá dự kiến, địa điểm giao hàng, phương thức vận chuyển…   
 
PHẠM LÊ
http://baolamdong.vn/