17-2-2020, 9:25 GMT+7

Doanh nghiệp, hợp tác xã làm hạt nhân liên kết

 Theo Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Lâm Đồng, doanh nghiệp, hợp tác xã (HTX) đã được khẳng định vai trò hạt nhân để hình thành và phát triển chuỗi liên kết, sản xuất và tiêu thụ nông sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên địa bàn.
 
Thống kê mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng cho biết, toàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 15.800 hộ nông dân liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ nông sản với 90 doanh nghiệp, 44 HTX và hàng chục tổ hợp tác và cơ sở nhỏ lẻ khác. Trong đó, nổi bật những mô hình liên kết tương đối hoàn chỉnh chuỗi giá trị từ cung ứng vật tư, chuyển giao kỹ thuật canh tác đến thu mua chế biến và tiêu thụ nông sản, trong đó thể hiện rõ vai trò hạt nhân, đầu tàu của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài như: Công ty TNHH Dalat Hasfarm, Công ty TNHH Thực phẩm Asuzac, Công ty Cổ phần Viên Sơn, Công ty TNHH Cung ứng nông nghiệp Lâm Đồng, Công ty TNHH HaiYih… Cụ thể, những sản phẩm chủ lực như rau, hoa, trà của hàng ngàn hộ nông dân sản xuất đã và đang được các doanh nghiệp này liên kết chặt chẽ, bao tiêu sản phẩm ổn định, lâu dài. Trong đó chiếm hơn 70% nông sản thu mua của nông dân đưa về doanh nghiệp chế biến, đóng gói xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, đạt giá trị cao.  
 
Và mô hình với HTX điển hình như HTX Nông nghiệp Tiến Huy ở Đức Trọng liên kết với 26 hộ sản xuất gần 48 ha rau VietGAP, bình quân mỗi năm cung ứng ra thị trường 40-50 tấn rau. Hoặc HTX Sản xuất trái cây Bốn Mùa ở Lâm Hà bao tiêu ổn định cho 12 hộ nông dân liên kết mỗi năm 600 tấn cam, bưởi, bơ, sầu riêng...; HTX Tân Tiến ở Đà Lạt trong năm 2019 tiêu thụ 2.600 tấn rau, củ, quả với 60 nông hộ thành viên…
 
Tuy nhiên, so với tổng sản lượng các loại nông sản chủ lực của Lâm Đồng tham gia vào chuỗi liên kết giá trị vẫn còn ở tỷ lệ thấp như: rau (9,8%), hoa (2%), lúa (4,5%), cà phê (11,6%), chè (18,4%)… Để nâng cao các tỷ lệ này trong thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục đặt ra giải pháp chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã làm hạt nhân xây dựng, phát triển chuỗi liên kết mới cần tổ chức phối hợp đồng bộ, kịp thời và hiệu quả hơn nữa.