1-4-2021, 10:22 GMT+7

Đơn Dương phát triển thương hiệu Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành

 Huyện Đơn Dương quyết định triển khai 3 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách để phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” trên địa bàn trong 5 năm tới. 
 
Trong đó gồm 1,5 tỷ đồng hỗ trợ tem điện tử truy xuất nguồn gốc nông sản gắn với việc sử dụng thương hiệu; 100 triệu đồng phối hợp kiểm soát chất lượng nông sản trong quá trình sử dụng nhãn hiệu; còn lại 1,4 tỷ đồng tổ chức tập huấn, mở rộng các hình thức tuyên truyền, quảng bá thương hiệu. 
 
Cụ thể, như các sản phẩm rau, hoa của huyện Đơn Dương mang thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” được tổ chức quảng bá tập trung các kênh bán lẻ hiện đại ở thị trường trong nước gồm: cửa hàng chuyên doanh nông sản, siêu thị, cửa hàng tiện lợi ở xã, phường, thị trấn, thành phố trực thuộc tỉnh; chợ đầu mối nông sản tại các thành phố trực thuộc Trung ương như: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng.
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/