15-1-2021, 10:51 GMT+7

Đơn Dương: Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 8,6%

 Ngày 14/1, UBND huyện Đơn Dương cho biết, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 của huyện Đơn Dương đạt 8,6%. Trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản đạt 7,3%; ngành công nghiệp - xây dựng cơ bản đạt 11%; ngành dịch vụ đạt 12,2%. Chỉ số GRDP bình quân năm 2020 ước thực hiện đạt gần 72 triệu đồng/người/năm.
 
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là thế mạnh của huyện Đơn Dương
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là thế mạnh của huyện Đơn Dương
 
Cũng trong giai đoạn 2016-2020, tình hình thu ngân sách tại Đơn Dương có chuyển biến tích cực, hàng năm đều vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách hàng năm tăng bình quân 12,6%. Trong đó thuế, phí tăng bình quân hàng năm 21,1%, vượt cao so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra.
 
Ở các chỉ tiêu khác, đến cuối năm 2020 trên địa bàn chỉ còn 97 hộ nghèo; toàn huyện giữ vững 8/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 4/8 xã đạt nông thôn mới nâng cao và 3/8 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu về ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh.
 
C.THÀNH
http://baolamdong.vn/