20-8-2021, 11:27 GMT+7

Đơn Dương xây dựng mới nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao

 Trung tâm Nông nghiệp huyện Đơn Dương bắt đầu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng mới nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. 
 
Theo đó, trên địa bàn huyện Đơn Dương được xây dựng mới 4.000 m2 trình diễn trồng hoa cát tường giống Sakata, Nhật Bản, trong đó mô hình có diện tích nhiều nhất 1.000 m2, ít diện tích nhất là 500 m2. Kinh phí thực hiện gồm 125,4 triệu đồng Nhà nước hỗ trợ, gần 133 triệu đồng vốn đối ứng của người dân. 
 
Riêng địa bàn xã Lạc Lâm, thị trấn Thạnh Mỹ được đầu tư 2 mô hình lần lượt gần 103 triệu đồng và gần 371 triệu đồng cải tạo, nâng cấp hạ tầng tưới nhỏ giọt từ đất sang giá thể; lắp đặt hệ thống IoT quản lý vi khí hậu nhà kính, nhà màng, bộ giải pháp trung hòa pH tưới nước, quản lý dưỡng chất cho cây trồng...
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/