24-2-2020, 9:32 GMT+7

Dự án Café - REDD ký kết 5 biên bản ghi nhớ

Sau gần 1 năm chính thức hoạt động, Dự án Cà phê nông lâm kết hợp và nâng cao chất lượng rừng (Café - REDD) Lâm Đồng đã ký kết 5 biên bản ghi nhớ về sản xuất cà phê bền vững đối với 5 cơ quan, đơn vị gồm: Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững Việt Nam, UBND huyện Lạc Dương, HTX Chappi Coffee, Công ty K’Ho Coffee và Công ty The Married Beans.

Cùng với đó, Dự án đã xây dựng 3 chuỗi liên kết sản xuất cà phê bền vững với 75 nông hộ tại các xã Lát, Đạ Sar và thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương tham gia. Riêng ở xã Lát và xã Đạ Sar, Dự án còn tổ chức tập huấn cho 112 nông dân về thu hoạch cà phê chất lượng cao.

Đặc biệt, Dự án đang thử nghiệm và nhân rộng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm cà phê tại Công ty Cà phê K’Ho và Công ty The Married Bean ở huyện Lạc Dương…

(http://baolamdong.vn/)