13-2-2020, 10:30 GMT+7

Đức Trọng: Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

 Xác định là địa phương có thế mạnh về phát triển nông nghiệp, Huyện ủy Đức Trọng đã ban hành Chương trình hành động “Phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025”.

Đến nay, huyện Đức Trong có tổng diện tích đất nông nghiệp là 35.538 ha, vượt 104,5% mục tiêu đề ra. Đặc biệt, địa phương tập trung chỉ đạo khâu đột phá về chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) theo hướng cơ cấu lại ngành nông nghiệp bền vững, trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế về đất đai, khí hậu, thời tiết và nguồn nhân lực.

Toàn huyện Đức Trọng hiện có 7.366,7 ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC, tăng 2.101 ha so với năm 2015; trong đó, diện tích nhà kính 215,49 ha, nhà lưới 103,51 ha; trồng thí điểm một số mô hình nông nghiệp thủy canh, trồng rau, hoa trên giá thể, trồng rau an toàn…

Trên địa bàn Đức Trọng hiện có nhiều mô hình liên kết sản xuất NNCNC theo chuỗi giá trị mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân như: chuỗi sản xuất tiêu thụ rau, hoa của Công ty TNHH Phong Thúy, các Hợp tác xã (HTX): Nam Sơn, Tiến Huy, An Phú, Thành Phát hay chuỗi liên kết thu mua sữa của Công ty Vinamik. Có 2.831 hộ/26.323 hộ nông dân tham gia các hình thức liên kết, các HTX hỗ trợ nhau tiêu thụ nông sản. Toàn huyện có 22 HTX, 27 tổ hợp tác; giá trị sản xuất thu nhập bình quân đạt 215 triệu/ha; riêng mô hình sản xuất NNCNC đạt từ 1 - 2 tỷ đồng/ha…

(http://baolamdong.vn/)