vách ngăn phòng vách ngăn phòng khách Thiết kế nội thất mẫu vách ngăn phòng khách và bếp đẹp Máy tính đồng bộ May tinh dong bo Chuyên mua, bán máy tính cũ in offset In tờ rơi số lượng ít In catalogue In túi giấy in lịch In catalogue in card visit báo giá in thẻ nhựa tủ bếp acrylic
3/9/2017 9:10:00 AM
.

Đức Trọng phát triển nông nghiệp theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững


 Là huyện có tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC), hơn 10 năm qua, Đức Trọng đã chú trọng đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp. Do vậy, sản xuất nông nghiệp có bước phát triển khá, cơ cấu có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng đa cây, đa con. Huyện đã hình thành các loại cây trồng được xác định là thế mạnh, đặc trưng của địa phương như rau, hoa, cà phê, dâu tằm và chăn nuôi bò sữa. 

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Phạm Thanh Quan (ngoài cùng bên phải) cùng đoàn công tác của tỉnh thăm trang trại rau công nghệ cao Phong Thúy (xã Phú Hội). Ảnh: Văn Báu
 
Những yếu tố nền tảng
 
Trong 10 năm qua, sản xuất nông nghiệp của huyện Đức Trọng đã có sự nhảy vọt tích cực, tạo nền tảng vững chắc cho bước phát triển tiếp theo. Đến năm 2015, tổng diện tích gieo trồng đạt 48.994 ha, tăng 21,1% so với năm 2010 và tăng 45,8% so với năm 2005. Hệ số sử dụng đất bình quân đạt 1,37 lần. Giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích năm 2010 đạt 69 triệu đồng/ha và năm 2016 đạt 200 triệu đồng/ha. Điều đáng chú ý là tổng diện tích sản xuất NNCNC cuối năm 2016 đạt gần 7.710 ha, chiếm 21,74% diện tích đất canh tác nông nghiệp. Tỷ trọng giá trị sản xuất NNCNC đạt khoảng 25% giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. 
 
Năng suất, giá trị sản phẩm cây trồng, vật nuôi áp dụng CNC tăng bình quân từ 25 - 30%, tăng lợi nhuận cho người sản xuất đạt trên 30% so với sản xuất theo hướng truyền thống. 
 
Chăn nuôi phát triển mạnh theo hướng quy mô trang trại. Đàn bò sữa thuần phát triển mạnh về số lượng, chất lượng; tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm từ 15 - 20% trong giá trị sản xuất ngành nông nghiệp. Nông nghiệp phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 12/14 xã được công nhận nông thôn mới. 
 
Tuy đạt kết quả khả quan song lĩnh vực phát triển nông nghiệp của huyện Đức Trọng vẫn còn gặp một số khó khăn, hạn chế. Đó là: Địa hình khá phức tạp, diện tích canh tác manh mún, nhiều khu vực khan hiếm nguồn nước nên hạn chế việc đầu tư và phát triển sản xuất. Sản xuất NNCNC phát triển chưa đồng đều, thiếu tính ổn định, quy mô nhỏ lẻ; năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm cây trồng, vật nuôi thấp. Công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao kỹ thuật mặc dù đã được đầu tư nhưng chưa theo kịp yêu cầu thực tế sản xuất; liên kết bốn nhà (nhà nước - nhà khoa học - nhà sản xuất - nhà kinh doanh) còn ít, chưa chặt chẽ. Các mô hình THT, HTX nông nghiệp còn hạn chế, hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa giải quyết tốt đầu ra cho sản phẩm nông sản địa phương, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa. Việc liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của nông dân còn yếu, tiêu thụ nông sản chủ yếu thông qua các thương lái, người nông dân không kiểm soát được giá cả sản phẩm nên còn tình trạng ép giá. Hạn chế nữa là việc sử dụng nhãn hiệu rau, hoa Đà Lạt chưa được quan tâm và tận dụng triệt để. Trong sản xuất, nông dân chưa thực sự chú trọng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tình hình thời tiết diễn biến bất thường ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng, nhiều loại dịch bệnh tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, ảnh hưởng đến phát triển nông nghiệp. 
 
Phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, mở rộng diện tích ứng dụng công nghệ cao
 
Bí thư Huyện ủy Đức Trọng Phạm Thanh Quan: 
 
Thực hiện chủ trương chung của tỉnh trên lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Đức Trọng là địa phương phát triển nhanh và rất hiệu quả, diện tích tăng gấp nhiều lần theo hàng năm và cho giá trị kinh tế tương đối lớn, cá biệt có những doanh nghiệp phát triển nông nghiệp cho thu nhập hàng chục tỷ đồng/ha trở thành những điển hình của tỉnh và khu vực.  
 
Định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Đức Trọng sẽ là hướng đến kêu gọi đầu tư Khu nông nghiệp - công nghiệp Tân Phú với diện tích khoảng 300ha, cùng các dự án trước đó sẽ có ý nghĩa kích cầu trong liên kết với nông dân để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Phát triển nông nghiệp CNC sẽ theo đúng định hướng của Nhà nước trong thực hiện chính sách mới là hướng đến “Tích tụ ruộng đất”, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong đó, ưu tiên những nhà đầu tư lớn, nhà đầu tư có chiến lược, từ đó tạo được chuỗi liên kết sản xuất với nông dân từ khâu trồng, thu hoạch, tiêu thụ sản phẩm nhằm hướng đến sự phát triển bền vững, mang lại giá trị kinh tế cao cho địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 11/11/2016 của Tỉnh ủy “về phát triển nông nghiệp toàn diện, bền vững và hiện đại giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025”, Huyện ủy Đức Trọng đã ban hành Chương trình hành động cho những năm tới. Theo đó, Đức Trọng hướng tới đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tiếp tục sản xuất nông nghiệp theo hướng CNC, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện đồng bộ các giải pháp trong quá trình tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi, tổ chức tốt mạng lưới thu mua và tiêu thụ nông sản, giảm các khâu trung gian, đáp ứng yêu cầu của thị trường. 

 
Về mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2020, Đức Trọng sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 6%/năm; chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu ngành nông nghiệp: trồng trọt 68-72% (toàn tỉnh 73-76%), chăn nuôi 28-30% (toàn tỉnh 20-22%), dịch vụ 3-4% (toàn tỉnh 4-5%). Duy trì diện tích đất canh tác nông nghiệp khoảng 36.000 ha. Doanh thu bình quân trên một đơn vị diện tích 250 triệu đồng/ha/năm. Đến năm 2020 tăng thêm tối thiểu 1.500 ha diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC; mỗi năm tăng từ 300 - 500 ha; có ít nhất 40% diện tích được sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn và bền vững; giảm diện tích có giá trị sản xuất dưới 50 triệu đồng/ha/năm xuống dưới 20%. Áp dụng triệt để các công nghệ tưới tiết kiệm nước nhằm chủ động được nguồn nước trong mùa khô hạn. Đảm bảo cung cấp nước chủ động cho 1.000 ha lúa đông xuân, 10.000 ha rau và 15.000 ha cây công nghiệp, trên 63% diện tích gieo trồng cần tưới, có trên 10% diện tích gieo trồng áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm. Tiếp tục phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung theo quy hoạch, đảm bảo công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh. Triển khai có hiệu quả đề án phát triển đàn bò thịt cao sản để phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Đến năm 2018, có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đạt chuẩn “huyện nông thôn mới”, có ít nhất 1 xã được công nhận “xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”.  Từ kết quả giai đoạn 2016 - 2020, Đức Trọng phấn đấu đến năm 2025 phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, mở rộng diện tích ứng dụng CNC, tập trung phát triển các mặt hàng rau, hoa, cà phê, dâu tằm và bò sữa…, đạt giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích hơn 280 triệu đồng/ha/năm… 
 
Để đạt những mục tiêu trên, Đức Trọng sẽ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững, phát huy lợi thế cạnh tranh, tăng trưởng nhanh và ổn định. Huyện phấn đấu đảm bảo cơ cấu nông nghiệp hợp lý; tiếp tục phát triển các loại cây trồng được xem là thế mạnh theo hướng thâm canh, tăng năng suất, ứng dụng khoa học công nghệ; tăng tỷ trọng chăn nuôi, hình thành các vùng chăn nuôi tập trung. Trên cơ sở đó, Đức Trọng duy trì ổn định diện tích đất canh tác khoảng 36.000 ha. Rà soát, điều chỉnh các loại cây trồng, vật nuôi ở từng địa phương, đảm bảo cơ cấu cây trồng hợp lý. Giảm diện tích sản xuất kém hiệu quả, tiến hành lai tạo các giống bò thịt cao sản (giống BBB, Kobe, Brahman…). Hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ nông dân có ruộng đất phát triển quy mô sản xuất, trang trại sản xuất, giảm diện tích sản xuất manh mún; tạo điều kiện để các hộ nông dân, trang trại hình thành các doanh nghiệp tư nhân, dần phát triển thành công ty TNHH, công ty cổ phần…  
 
Huyện Đức Trọng cũng xác định phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC là khâu đột phá. Do vậy, phải ứng dụng các hình thức sản xuất tiên tiến hiện đại như công nghệ nhà kính, nhà lưới, tưới tự động tiết kiệm nước… Xây dựng các vùng chuyên canh, khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng CNC có quy mô sản phẩm hàng hóa lớn phục vụ nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và tiêu dùng. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển NNCNC đối với các sản phẩm chủ lực; tăng cường tiếp cận, chuyển giao, ứng dụng CNC vào sản xuất một cách đồng bộ, hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, gắn với dịch vụ du lịch, phát triển các làng nghề truyền thống; tiếp tục hình thành và nhân rộng mối liên kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm một cách có hiệu quả. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho những vùng trọng điểm sản xuất các cây trồng, vật nuôi chất lượng cao; có chính sách hỗ trợ ưu đãi trong thời gian đầu để phát triển và ổn định sản xuất. 
 
(Báo Lâm Đồng)
.

             

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH LÂM ĐỒNG (TIPC LÂM ĐỒNG)

Địa chỉ: 02-04 Trần Quốc Toản - Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại:02633 832 964 - 02633 510 558 - Fax: 02633 811 656  Email:trungtamxuctien@gmail.com
Lượt truy cập:31,960,725.00