23-12-2020, 12:26 GMT+7

Giá trị thu hoạch các làng hoa Đà Lạt đạt khoảng 3 tỷ đồng/ha/năm

 Bình quân giá trị thu hoạch hoa ở 5 làng hoa Đà Lạt là từ 1 đến1,2 tỷ đồng/ha/năm, đặc biệt với nhiều mô hình trồng hoa lily, địa lan giá trị thương phẩm có thể lên đến 2,5 đến 3 tỷ đồng/ha/năm.

 


 
       Tính đến nay tổng diện tích canh tác hoa tại 5 làng hoa (Thái Phiên, Vạn Thành, Hà Đông; Xuân Thành; Đa Thiện) trên địa bàn thành phố Đà Lạt khoảng gần 670 ha. Trong đó, 95% diện tích sản xuất hoa theo các tiêu chí ứng dụng công nghệ cao như: sử dụng nhà kính, nhà lưới; giống mới kháng sâu bệnh; tưới tự động; cơ giới hóa khâu làm đất; tự động và bán tự động phun thuốc phòng trừ dịch bệnh…Riêng Làng hoa Đa Thiện có 2 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao là Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Rừng Hoa Đà Lạt và Công ty TNHH Dalat Hasfarm, đây cũng là hai doanh nghiệp sản xuất hoa có giá trị thương mại cao nhất./.

http://lamdongtv.vn/