13-4-2020, 9:32 GMT+7

Hải quan Đà Lạt hỗ trợ hoạt động xuất, nhập khẩu

 Trong hết Quý 1/2020, có trên 130 doanh nghiệp có hoạt động xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Đà Lạt, tăng 1 doanh nghiệp, riêng tờ khai đạt trên 2.400 bộ, tăng gần 20 tờ khai

 

Mặc dù số doanh nghiệp và số tờ khai tăng, tuy nhiên kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt chỉ trên 140 triệu USD, giảm trên 44 triệu USD so với cùng kỳ. Cũng theo Chi cục Hải quan Đà Lạt: Trước tình hình dịch bệnh Covid- 19 diễn biến phức tạp, để giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp trong kê khai thủ tục hải quan, ngoài việc miễn, giảm 5 nhóm mặt hàng liên quan đến các trang thiết bị phục vụ công tác chống dịch, đơn vị còn đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa thủ tục hải quan, duy trì, vận hành hệ thống thông quan điện tử 24/24 nhằm bảo đảm các thủ tục được thực hiện một cách nhanh chóng, góp phần giúp các doanh nghiệp trên địa bàn thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh./.


(http://lamdongtv.vn/)