3-4-2020, 9:51 GMT+7

Hiệu quả từ Quỹ Hỗ trợ nông dân

 Từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Đức Trọng đã đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.
 
Với số tiền được vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, anh Trần Văn Trung, thôn Tân Bình, xã Tân Thành có thêm nguồn vốn để quay vòng sản xuất, trồng rau an toàn trong nhà lưới.
Với số tiền được vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, anh Trần Văn Trung, thôn Tân Bình, xã Tân Thành có thêm nguồn vốn để quay vòng sản xuất, trồng rau an toàn trong nhà lưới.
 
Anh Trần Văn Trung (thôn Tân Bình, xã Tân Thành) cho biết, gia đình anh có 8 sào đất. Năm 2018, gia đình anh được vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân 20 triệu đồng. Từ số tiền này, cộng thêm hơn 200 triệu đồng vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, gia đình anh đã có thêm vốn để đầu tư nhà lưới, hệ thống tưới, phân bón... Anh Trung cho biết thêm: “Tất cả 8 sào đất gia đình tôi đều đã đầu tư trồng trong nhà lưới nên chi phí cũng có tốn kém hơn nhưng được cái rau màu ít bị sâu bệnh hơn; thuốc và phân tro cũng đỡ tốn kém hơn. Nhờ có Hội Nông dân xã tạo điều kiện cho vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân mà gia đình tôi cũng có thêm vốn để quay vòng sản xuất, trồng rau an toàn”.
 
Anh Nguyễn Văn Quang (thôn Tân Hòa) cũng cho biết, năm 2019, gia đình anh được tạo điều kiện cho vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân 50 triệu đồng, đủ đầu tư phân tro cho một lứa lan, cũng đỡ bớt phần nào.
 
Theo ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thành: “Những năm qua, nguốn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đã được các nông hộ sử dụng có hiệu quả. Cụ thể, như năm 2018, từ 100 triệu đồng được phân bổ, chúng tôi đã hỗ trợ các hộ trồng rau an toàn vay 20 triệu đồng/hộ; năm 2019, cũng với số tiền đó, chúng tôi tập trung hỗ trợ các hộ trồng lan vũ nữ cắt cành được vay 50 triệu đồng/hộ. Các hộ này đều được bình xét đưa lên từ các chi hội. Mặc dù nguốn vốn của quỹ có hạn, chỉ đủ giúp bà con nông dân đầu tư phân bón, nhưng hầu hết bà con đều sử dụng đồng vốn đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao”.
 
Không riêng xã Tân Thành là một trong những địa phương trong huyện giải ngân có hiệu quả nguồn vốn trên, theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đức Trọng, trong những năm qua, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đã phát huy được hiệu quả, giúp nhà nông, nhất là các hộ khó khăn có vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, tạo việc làm ổn định, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. 
 
Cụ thể, từ năm 2013 đến cuối năm 2019, Quỹ Hỗ trợ nông dân được huyện cấp vốn với tổng số tiền là 1 tỷ đồng, các cấp hội đã đầu tư cho 7 dự án, với 27 hộ vay, để xây dựng các mô hình phát triển sản xuất rau trong nhà lưới, nhà kính, trồng dâu nuôi tằm... 
 
Trong đó, có 5 dự án “Trồng rau, củ, quả an toàn trong nhà kính” tại các xã Tân Hội, Ninh Loan, Hiệp An và Tân Thành; 1 dự án “Tưới phun tự động trồng rau, củ, quả an toàn trong nhà lưới” tại xã Đa Quyn và 1 dự án “Trồng dâu nuôi tằm” tại xã Bình Thạnh. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng cho biết thêm, nhìn chung các dự án đều triển khai đạt hiệu quả. Các hộ tham gia dự án đã sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, xây dựng được các mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao; từ các mô hình của dự án đã tác động tích cực vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đất lúa một vụ và diện tích các loại cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng dâu tằm, rau, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, giúp hộ nông dân giảm nghèo nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, các dự án trên cũng đã giúp giải quyết việc làm cho khoảng 70 lao động tại địa phương.
 
Có thể khẳng định, Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện Đức Trọng là một trong những chương trình cho vay có tính thiết thực và đạt hiệu quả, góp phần hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân trên địa bàn huyện xây dựng các mô hình phát triển kinh tế tập thể, giúp tăng thu nhập, giảm nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống.