5-4-2021, 9:46 GMT+7

Hỗ trợ 64 cơ sở sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng vừa quyết định hỗ trợ hơn 1,3 tỷ đồng cho 64 cơ sở hộ gia đình, cá nhân, tổ chức sản xuất, sơ chế các loại nông sản, thủy sản theo quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành (VietGAP). 
 
Trong đó, bao gồm các chi phí kiểm tra, thẩm định, cấp giấy chứng nhận VietGAP lần đầu (gần 690 triệu đồng); phân tích mẫu đất, nước, sản phẩm (320 triệu đồng); thuê tổ chức tư vấn kỹ thuật đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, người lao động tại cơ sở thực hiện quy trình VietGAP (320 triệu đồng). 
 
Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng còn bố trí hơn 20 triệu đồng chi phí kiểm tra, thẩm định thực hiện quy trình VietGAP. 
 
MẠC KHẢI
http://baolamdong.vn/