11-1-2021, 13:19 GMT+7

Hỗ trợ chứng nhận trên 587 ha sản xuất VietGAP

Thông tin từ Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Lâm Đồng cho biết, năm 2020, ngành nông nghiệp đã hỗ trợ áp dụng VietGAP cho 64 cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân với tổng diện tích trồng trọt được hỗ trợ chứng nhận VietGAP là 587,55 ha. Trong đó, diện tích đất sản xuất rau củ quả là 76,55 ha; trái cây là 266,2 ha; cà phê là 26,3 ha và chè đạt 218,5 ha, sản lượng 12.621 tấn/năm. Chăn nuôi cũng được hỗ trợ với 50.000 con cá tầm, 400 đàn ong được chứng nhận VietGAHP. Các đơn vị được hỗ trợ kinh phí tư vấn, áp dụng và kinh phí chứng nhận lần đầu nhằm chuẩn hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở ra thị trường ổn định và duy trì áp dụng VietGAP lâu dài. 
 
D.Q
http://baolamdong.vn/