30-8-2021, 14:26 GMT+7

Hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu cho 4 đơn vị sản xuất

 Thông tin từ Sở Công thương cho biết, trong năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp sẽ hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu cho 4 đơn vị doanh nghiệp, HTX sản xuất.
 
Đến nay, đã hoàn thành 3/4 đơn vị, cụ thể: nhãn hiệu sản phẩm cà phê bột của Công ty TNHH SX&TM nông sản Cao Vũ và Công ty TNHH Nhật Tuấn (huyện Đức Trọng); nhãn hiệu sản phẩm chanh dây cho HTX Bình Lộc (TP Bảo Lộc). 
 
Thông qua hoạt động này đã có những tác động tích cực về ý thức xây dựng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Đồng thời, là động lực để các đơn vị còn chưa quan tâm đến việc đăng ký nhãn hiệu sẽ có kế hoạch, chủ động xây dựng và đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trong tương lai.
 
H.YÊN
http://baolamdong.vn/