27-4-2021, 9:49 GMT+7

Hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2021

 Sở Công thương Lâm Đồng phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại du lịch tỉnh tổ chức khai mạc các chương trình hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2021

 

 với sự tham dự của các  ngành chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên địa bàn Lâm Đồng
Trong khuôn khổ chương trình hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2021 sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giữ ổn định và đổi mới, sáng tạo cho nền kinh tế của tỉnh nhà; Đảm bảo tính thiết thực; hiệu quả, tiết kiệm nhằm phát huy sức mạnh, khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể và người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Ngay sau buổi khai mạc, người tiêu dùng sẽ được mua sắm các  mặt hàng nhu yếu phẩm khác  chất lượng cao với giá ưu đãi.  Bên cạnh đó 350 khách hàng còn được thay nhớt xe máy miễn phí, đào tạo lái xe an toàn và phát hành miễn phí thẻ mua hàng ưu đãi tại cửa hàng xe máy Ngọc Huệ 3- Tp Đà Lạt. Ngoài ra, người tiêu dùng còn được cung cấp các thông tin hữu ích về các sản phẩm chất lượng, khuyến cáo về các sản phẩm kém chất lượng và các thông tin liên quan để trở thành người tiêu dùng thông thái.
Hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng là hoạt động thường niên của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh cả nước đang tập trung phát triển kinh tế ở giai đoạn “bình thường mới” trong dịch Vovid19. Đồng thời  đây là hoạt động quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kế hoạch của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2021, thực hiện các chương trình kích cầu nội địa và các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới, vừa chống dịch Covid vừa phát triển kinh tế.

Mai An (Đài Phát Thanh - Truyền hình Lâm Đồng)