26-10-2020, 9:55 GMT+7

Hơn 42% nông sản Đà Lạt tiêu thụ qua chuỗi

 Việc hình thành liên kết chuỗi là xu thế tất yếu và đã nâng cao giá trị nông sản địa phương. Thành công nhất trong việc phát huy hiệu quả về chuỗi liên kết phải kể đến thành phố Đà Lạt.
 

Hiện nay, thành phố Đà lạt có 38 Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, có 27 chuỗi giá trị liên kết giữa các doanh nghiệp và các hộ nông dân, chiếm 25% tổng số chuỗi toàn tỉnh. Nhờ phát triển các chuỗi liên kết tỷ lệ nông sản được tiêu thụ qua các hình thức liên kết và thông qua hợp đồng đạt trên 42% tổng sản lượng, tỷ lệ cao nhất trong các địa phương và cao gấp đôi toàn tỉnh.

Được biết, giá bán nông sản trong chuỗi liên kết thường cao hơn nông sả ngoài liên kết 15% bởi sản xuất theo chuỗi đã cho ra đời sản phẩm đồng đều về chất lượng, mẫu mã với đơn đặt hàng cố định. Điều này đã góp phần tạo mối quan hệ và ổn định sản xuất giữa doanh nghiệp và nông hộ, hỗ trợ áp dụng tốt quy trình kỹ thuật, đầu tư trang thiết bị nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận, nâng cao đời sống nông hộ. Nhiều chuỗi liên kết thành công và đem lại môi trường sản xuất kinh doanh ổn định tại Đà Lạt như HTX Anh Đào, HTX Sunfood, HTX Hiền Thi, HTX Tân Tiến v.v…

(http://lamdongtv.vn/)