19-3-2021, 15:58 GMT+7

Lạc Dương: nông dân thu nhập ổn định nhờ trồng nấm hương

 Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp, mô hình liên kết sản xuất trồng nấm hương tại huyện Lạc Dương đã thu được kết quả tốt, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất.

 


 
Huyện Lạc Dương hiện có 22 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Dân tộc thiểu số, đầu tư 33 trại nấm hương, tham gia liên kết sản xuất với 1 công ty bao tiêu sản phẩm trên địa bàn. Một trại nấm có diện tích 100 m2, đầu tư ban đầu khoảng 90 triệu đồng; được công ty hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, cung cấp nguồn mô giống và bao tiêu sản phẩm với giá 70 nghìn đồng/kg nấm, bình quân mỗi tháng cho khoảng 400 kg nấm, trừ chi phí còn thu về từ 10 đến 15 triệu đồng. Mô hình liên kết sản xuất nấm hương trên địa bàn phù hợp với trình độ canh tác của người dân, giúp nhiều gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống. 

 
Năm 2021, ngành nông nghiệp huyện Lạc Dương tiếp tục mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng nấm, đồng thời tìm kiếm thêm đối tác để giúp nông dân mở rộng quy mô sản xuất và thị trường tiêu thụ; phấn đấu đến năm 2025, trên địa bàn huyện Lạc Dương có khoảng 200 trại nấm, giúp nông dân, nhất là vùng đồng bào Dân tộc thiểu số  phát triển kinh tế bền vững./. 

http://lamdongtv.vn/