16-7-2021, 20:39 GMT+7

Lạc Dương: Sử dụng địa danh Langbiang cho thương hiệu hoa hồng

 Ngày 16/7, UBND huyện Lạc Dương cho biết, huyện đã được UBND tỉnh chấp thuận cho sử dụng tên địa danh Langbiang để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm “Hoa hồng Langbiang”; đồng thời, xác nhận bản đồ khu vực địa lý mang nhãn hiệu chứng nhận “Hoa hồng Langbiang”.
 
Việc xây dựng, nhãn hiệu “Hoa hồng Langbiang” góp phần nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm hoa hồng của huyện Lạc Dương
Việc xây dựng, nhãn hiệu “Hoa hồng Langbiang” góp phần nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm hoa hồng của huyện Lạc Dương
Sở khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn UBND huyện Lạc Dương hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận, trình cấp có thẩm quyền công nhận; quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật.
 
Được biết, Lạc Dương là vùng có khí hậu phù hợp với hoa hồng, hoa ở đây chất lượng và đẹp. Theo số liệu thống kê, toàn huyện có trên 335 ha trồng hoa hồng, 90% tập trung tại thị trấn Lạc Dương, còn lại ở một số xã như Đạ Sar, Lát, Đạ Nhim. Huyện Lạc Dương đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị đăng ký nhãn hiệu chứng nhận lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) để được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Hoa hồng Langbiang”.
 
Việc xây dựng nhãn hiệu “Hoa hồng Langbiang” được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội giao thương, nâng cao thu nhập cho người dân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đặc biệt, nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm hoa hồng của huyện Lạc Dương.
 
HOÀNG YÊN
http://baolamdong.vn/