10-3-2021, 9:41 GMT+7

Lâm Đồng ban hành kế hoạch hành động phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” giai đoạn 2021-2025

 Nhằm phát triển thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” đối với 4 nhóm sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông trở thành thương hiệu mạnh tại Việt Nam; bảo hộ và tập trung quảng bá, phát triển thương hiệu ra nước ngoài; du lịch canh nông trở thành thương hiệu số 1 tại Việt Nam.

Ngày 09 tháng 3 năm 2021, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch hành động số 1386/KH-UBND về việc phát triển và quảng bá thương hiệu “Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” giai đoạn 2021-2025. Đối tượng thực hiện là các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân sản xuất, kinh doanh rau, hoa, cà phê Arabica và du lịch canh nông trên địa bàn thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà. Tổng kinh phí thực hiện là 8.126 triệu đồng. Trong đó, kinh phí dự kiến phân bổ cho các năm từ 2021-2025 lần lượt là 1.236 triệu đồng, 2.950 triệu đồng, 1.230 triệu đồng, 1.420 triệu đồng, 1.290 triệu đồng.

Đồng thời, nhằm đảm bảo kế hoạch triển khai đạt kết quả, UBND tỉnh cũng phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình hành động cho các đơn vị gồm Ban Quản lý thương hiệu, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PHTH Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng, UBND thành phố Đà Lạt, UBND các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Lạc Dương; Hội Nông dân và các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội; Các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân và các đơn vị liên quan.

https://lamdong.gov.vn/