12-1-2021, 10:28 GMT+7

Lâm Đồng có thêm 61 sản phẩm OCOP

 Phó chủ tịch UBND - Chủ tịch Hội đồng đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP tỉnh Lâm Đồng đã chủ trì buổi làm việc nhằm thẩm định hồ sơ sản phẩm của các huyện đăng ký chương trình đợt 2 năm 2020.

 

Tham gia hội nghị có lãnh đạo các sở ngành liên quan và các thành viên của hội đồng đánh giá.


 
Đợt này có 61 sản phẩm của 43 đơn vị  thuộc 9 huyện thành phố trong toàn tỉnh đăng ký  tại hội đồng cấp tỉnh. Sau khi thẩm định đánh giá theo  bộ tiêu chí  OCOP ban hành kèm theo quyết định 1048 của Thủ tướng chính phủ  , Hội đồng đã xác định: có 4 sản phẩm 5 sao gồm 2 sản phẩm cao Aitiaso Ladodetox Nosamin và  Ladodetox purebody của Công ty Cổ phần Dược phẩm Lâm Đồng, 1 sản phẩm Rau hỗn hợp cấp đông của Công ty cổ phần Nông sản thực phẩm Lâm Đồng và 1 sản phẩm trà Oloong Phước Lạc - Bảo Lộc.

Ngoài ra hội đồng còn công nhận 32 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 24 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Như vậy đến nay, Lâm Đồng đã có 124 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3, 4 sao cấp tỉnh và  6 sản phẩm đang đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôn thôn công nhận là sản phẩm 5 sao cấp trung ương bao gồm 5 sản phẩm trên và 1 sản phẩm trà Oloong 3 Bông Mai của công ty cổ phần trà Long Đỉnh được đề xuất công nhận từ năm 2019.

Được biết, chương trình OCOP nhằm phát huy lợi thế của địa phương trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp;sức mạnh cộng đồng để phát triển kinh tế nội sinh, đa dạng các loại hình tổ chức sản xuất, tạo ra nhiều loại sản phẩm mang nét đặc trưng riêng của tỉnh; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dânđặc biệt là vùng nông thôn; thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí về “Thu nhập” và tiêu chí về “Kinh tế - tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới. 

http://lamdongtv.vn/