13-9-2021, 10:26 GMT+7

Lâm Đồng đẩy mạnh các giải pháp nâng cao giá trị nông sản

 Nhằm nâng cao giá trị nông sản, thời gian qua ngành nông nghiệp Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với mở rộng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ và tham gia chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ trên thị trường.

 


 
Đến nay toàn tỉnh Lâm Đồng đã thành lập được 185 chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, với trên 18 nghìn hộ dân tham gia, trên diện tích gần 29 nghìn ha, tổng sản lượng đạt trên 400 nghìn tấn. Đồng thời diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, 4C... trên địa bàn tỉnh cũng đạt trên 83 nghìn ha, trong đó cà phê đạt trên 80 nghìn ha; rau gần 2.100 ha; cây ăn quả hơn 580 ha; chè trên 300 ha; còn lại là diện tích lúa, dược liệu và tiêu. Thông qua các chuỗi liên kết và sản xuất công nghệ cao trong nông nghiệp đã giúp nông dân yên tâm đầu tư vào sản xuất, nâng cao giá trị nông sản.

Thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục phát triển các chuỗi liên kết, xây dựng các mô hình nông nghiệp kiểu mới theo hướng chất lượng cao, trong đó đặc biệt nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ… gắn với đẩy mạnh hoạt động xây dựng, quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản trên địa bàn./. 

http://lamdongtv.vn/