5-9-2019, 8:51 GMT+7

Lâm Đồng nâng cao năng suất và chất lượng rau, hoa

 Bình quân mỗi năm, Lâm Đồng canh tác trên 66.000 ha rau xanh các loại (với sản lượng trên 2,300 triệu tấn) và trên 9.000 ha hoa (sản lượng đạt 3,3 tỷ cành)

 

Hiện, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung thực hiện tốt dự án “Phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành và cải thiện môi trường đầu tư” để đưa Lâm Đồng sớm trở thành khu vực nông nghiệp có giá trị cao hàng đầu Đông Nam Á. Phấn đấu diện tích gieo trồng rau đạt 68.000 ha (sản lượng đạt 2,5 triệu tấn rau); diện tích gieo trồng hoa 9.400 ha (sản lượng đạt 3,5 tỷ cành) vào năm 2020. Song song đó, tập trung nâng cao hiệu quả của hệ thống các chợ đầu mối thu mua, sơ chế nông sản tại các vùng trọng điểm sản xuất rau, hoa.
Ngoài việc là nơi tập kết, giao dịch nông sản, các chợ đầu mối phải thực hiện nhiệm vụ phân loại, sơ chế, bao gói nông sản trước khi vận chuyển nông sản đến các thị trường tiêu thụ. Tiếp tục nhân rộng mô hình Trung tâm sau thu hoạch, bảo quản và chế biến rau quả tại địa bàn các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Tp.Đà Lạt nhằm khẳng định giá trị 2 nông sản thế mạnh này của địa phương.


(
http://lamdongtv.vn)
Hits count: 33,868,470