12-3-2021, 9:46 GMT+7

Lâm Đồng phấn đấu đạt sản lượng 4000 tấn mắc ca

 Mắc ca là loại cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác Lâm Đồng. Tuy nhiên, để phát triển loại cây trồng này, ngành chức năng địa phương khuyến cáo người dân chỉ tăng diện tích mắ ca tại các địa bàn đã được quy hoạch với chất lượng cây giống được kiểm soát.

 


 
Hiện nay, Lâm Đồng có khoảng 4000 ha mắc ca, chủ yếu được trồng xen canh trên các vườn cây công nghiệp dài ngày như chè, cà phê. Trong năm nay, Lâm Đồng  tiếp tục phát triển khoảng 2000 ha cây mắc ca chủ yếu thông qua giải pháp trồng xen trong vườn cà phê và trên đất lâm nghiệp đã bị lấn chiếm trồng cây nông nghiệp lâu năm. Ngành chức năng cũng khuyến cáo nông dân nên áp dụng các giải pháp kỹ thuật về chăm sóc dinh dưỡng, tỉa cành tạo tán, phòng  trừ sâu bệnh phù hợp cho cây mắc ca. Đặc biệt,  lưu ý sử dụng giống mắc ca ghép, được công nhận tiêu chuẩn chất lượng, cho quả phù hợp với công nghệ chế biến. Từ đó, đến cuối năm nay, Lâm Đồng đạt 6000 ha  trồng mắc ca với sản lượng  4000 tấn.

http://lamdongtv.vn/