5-9-2019, 8:49 GMT+7

Lâm Đồng phát triển 125 chuỗi liên kết sản xuất

 Tính đến hết tháng 7/2019, toàn tỉnh đã phát triển 125 chuỗi liên kết sản xuất, tăng 5 chuỗi, với diện tích 565 ha, tương ứng sản lượng nông sản các loại tăng gần 1.900 tấn/năm so với cùng kỳ năm ngoái

Đến nay, tổng diện tích liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản trên địa bàn Lâm Đồng hơn 17.800 ha với sự tham gia của 75 doanh nghiệp; 82 hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở nhỏ lẻ với trên 13.000 nông hộ tham gia sản xuất liên kết khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâu dài. Đặc biệt, trong đó, có 68 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản được các tổ chức trong nước và quốc tế chứng nhận về chất lượng sản phẩm ./.

(http://lamdongtv.vn)
Hits count: 33,850,925