7-9-2021, 10:7 GMT+7

Lâm Đồng quy hoạch phát triển 3 trụ cột kinh tế - xã hội

 Theo Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng được lập quy hoạch thời kỳ năm 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với 3 trụ cột chính phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 
 
Thứ nhất, phát triển với một nền nông nghiệp hiện đại, là trung tâm nghiên cứu, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tầm quốc gia và quốc tế.
 
Thứ hai, phát triển dịch vụ - du lịch chất lượng cao, xây dựng thành phố Đà Lạt thành đô thị thông minh, xanh, trung tâm du lịch chất lượng cao, trung tâm giáo dục, nghiên cứu, sáng tạo khoa học.
 
Thứ ba, phát triển công nghiệp theo hướng chọn lọc, ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường, công nghiệp chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, chế biến dược liệu, dược phẩm và thực phẩm chức năng từ sản xuất nông nghiệp.
 
Được biết, tổng diện tích tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng trong phạm vi quy hoạch nói trên hơn 9.783 km2. Mục tiêu lập quy hoạch nhằm xây dựng Lâm Đồng trở thành khu vực kinh tế động lực của vùng Tây Nguyên. 
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/