14-12-2020, 11:19 GMT+7

Lâm Đồng sẽ có 122 sản phẩm được xếp loại OCOP

 Ngày 11/12 Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng thông tin, dự kiến đến hết năm 2020, toàn tỉnh sẽ có 122 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Trong đó, 8 sản phẩm có tiềm năng 5 sao, 69 sản phẩm đạt 4 sao, 45 sản phẩm đạt chứng nhận 3 sao. 
 
Theo dự kiến, đến hết năm 2020 toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có 122 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
Theo dự kiến, đến hết năm 2020 toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có 122 sản phẩm được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
Riêng trong đợt đánh giá, phân hạng đợt I vừa qua, Hội đồng OCOP tỉnh đã tổ chức đánh giá, phân hạng 62 hồ sơ sản phẩm OCOP của 30 chủ thể từ các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đức Trọng, Đơn Dương, thành phố Đà Lạt đạt tiêu chuẩn OCOP Lâm Đồng.
 
Kết quả đánh giá, 62 sản phẩm của 30 chủ thể đạt tiêu chuẩn OCOP Lâm Đồng. Trong đó, 3 sản phẩm đạt 5 sao (sản phẩm OCOP Quốc gia), 36 sản phẩm đạt 4 sao (sản phẩm OCOP cấp tỉnh), 23 sản phẩm đạt 3 sao (sản phẩm OCOP cấp tỉnh).
 
Hiện, Hội đồng OCOP tỉnh đang tiếp nhận 33 hồ sơ với 62 sản phẩm OCOP; trong đó, 30 sản phẩm được chuẩn hóa của huyện Lạc Dương và thành phố Đà Lạt để tiếp tục tổ chức đánh giá, phân hạng đợt II năm 2020. 
 
HOÀNG SA
http://baolamdong.vn/