5-1-2021, 9:44 GMT+7

Mỗi năm sản xuất, kinh doanh 877.000 cây giống mắc ca

 Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện có 14 cơ sở sản xuất, kinh doanh 877.000 cây giống mắc ca mỗi năm. 
 
Đáng kể 3 vườn cây mắc ca đầu dòng của Công ty TNHH Him Lam Mắc ca với diện tích 115.341 m2, đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng công nhận, mỗi năm khai thác 739.700 mầm chồi. Các nguồn giống mắc ca đầu dòng ở đây gồm: OC, 695, 246, 800, 741, 816, QN1, 849, A38 và Daddow, đáp ứng nhu cầu trồng mới diện tích mắc ca trong năm 2020 gần 707 ha…
 
Được biết, đến cuối năm 2020, diện tích cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hơn 4.863 ha. Trong đó, 1.270 ha diện tích thu hoạch, năng suất bình quân ước đạt hơn 2,7 tấn/ha/năm. Phân loại diện tích mắc ca Lâm Đồng chiếm tỷ lệ 85% giống ghép và 15% giống thực sinh…
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/