23-4-2021, 10:51 GMT+7

Mời tham gia các hoạt động tri ân người tiêu dùng

           Thực hiện Kế hoạch số 9988/KH-UBND ngày 11/12/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc "Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền người tiêu dùng Việt Nam năm 2021".

Căn cứ kết quả vận động và đăng ký của các doanh nghiệp. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, trân trọng thông báo và kính mời người tiêu dùng tham gia các hoạt động tri ân người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chương trình thay nhớt miễn phí và hỗ trợ bảo hành sản phẩm, tư vấn tiêu dùng sản phẩm an toàn tiết kiệm.

- Đơn vị thực hiện: Công ty TNHH Ngọc Huệ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng.

- Thời gian: từ 08 giờ đến 16 giờ (thứ bảy) ngày 24/4/2021.

- Địa điểm: Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng (số 02-04 đường Trần Quốc Toản, Phường 3, thành phố Đà Lạt – điện thoại: 02633510556).

- Số lượng: 300 xuất cho tất cả các loại xe gắn máy hiệu Honda

2. Chương trình khuyến mãi, giảm giá hàng hóa.

2.1. Công ty cổ phần Viên Sơn khuyến mãi 10% giá trị hàng hóa trên tổng đơn hàng.

- Thời gian: từ ngày ra thống báo đến hết ngày 31/5/2021.

- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Viên Sơn – Thôn An Tĩnh, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng - Điện thoại: 0946168152

2.2. Công ty TNHH Enny khuyến mãi 10% giá trị hàng hóa trên tổng đơn hàng.

- Thời gian: từ ngày ra thống báo đến hết ngày 01/5/2021.

- Địa chỉ: Công ty TNHH Enny - B4 khu quy hoạch Hàn Thuyên, Phường 5, thành phố Đà Lạt - Điện thoại: 0909550904.