19-3-2021, 16:26 GMT+7

Mời tham gia giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại Siêu thị Tứ Sơn – An Giang.

 Để kịp thời hỗ trợ quý doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, đã gửi danh sách các đơn vị có sản phẩm được chứng nhận các sản phẩm OCOP tới Siêu thị Tứ Sơn.

Nhằm giúp quý doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc trao đổi với phía Siêu thị Tứ Sơn. Trung tâm trân trọng gửi đến quý Doanh nghiệp, Hợp tác xã thông tin yêu cầu của phía Siêu thị Tứ Sơn; đồng thời đề nghị quý doanh nghiệp, hợp tác xã xem xét và liên hệ trực tiếp với đại diện của Siêu thị Tứ Sơn – An Giang (theo số điện thoại: 0949768383 gặp Anh Tuấn; thời gian trước ngày 31/3/2021).

(gửi kèm văn bản của Trung tâm: xem tại đây)

Rất mong quý doanh nghiệp, hợp tác xã quan tâm; trong quá trình thực hiện nếu có nhu cầu hỗ trợ của Trung tâm xin vui lòng liên hệ số ĐT 02633 510556; DĐ 0909713469 gặp anh Cử hoặc 0982060611 gặp anh Đạt.

Trân trọng./.