14-11-2018, 7:38 GMT+7

Mời tham gia lớp tập huấn về Marketing số trong phát triển thị trường và Ứng dụng tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa tại thành phố Đà Lạt

 Kính gửi:  Quý doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nhằm giúp các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tìm hiểu và ứng dụng Tem điện tử trong kinh doanh. Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông  ( CN BCVT) tổ chức 01 lớp tập huấn về Marketing số trong phát triển thị trường và Ứng dụng tem điện tử trong Marketing và xác thực nguồn gốc hàng hóa tại thành phố Đà Lạt.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Lâm Đồng. Trân trọng kính mời Quý doanh nghiệp tham dự lớp tập huấn, theo kế hoạch như sau:      

1/ Thời gian: 01 ngày, bắt đầu lúc 08g00 ngày 22/11/2018 (01 buổi Học tập kiến thức 01 buổi thực hành trao đổi)

2/ Địa điểm: Hội trường của Ban Quản lý chợ Đà Lạt

3/ Thành phần tham dự: Mỗi doanh nghiệp cử 01 đại diện.

4/ Nội dung:

+ Xu thế Maketing số phi truyền thống thông qua tem nhãn sản phẩm và Qrcode;

+ Vấn nạn hàng giả, và các hạn chế của các phương pháp chống giả truyền thống;

+ Ưu điểm của Tem điện tử trong việc chống giả và truy xuất nguồn gốc;

+ Cách thức ứng dụng tem điện tử để Maketing và chống giả;

+ Thực hành/thử nghiệm ứng dụng tem điện tử trên thực tế;

5/ Lợi ích của doanh nghiệp tham gia:

+ Được cập nhật về xu hướng ứng dụng TEM ĐIỆN TỬ vào việc xác thực nguồn gốc hàng hóa; PR thương hiệu sản phẩm.

+ Mỗi doanh nghiệp tham gia khóa học được nhận 1.000 tem điện tử ezCheck để thử nghiệm (miễn phí).

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Mr. Châu-Trưởng phòng Thông tin - Sđt: 0983.888.171.

Nội dung thư mời  xem tại đây

Hits count: 33,703,340