22-4-2020, 10:43 GMT+7

NHCSXH Lâm Đồng hỗ trợ khách hàng và đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

 Chung tay hỗ trợ người nghèo và các đối tượng yếu thế trong xã hội vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam và Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH).
 
Chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế là chủ trương xuyên suốt của Chính phủ trong dịch COVID
Chăm lo cho người nghèo và các đối tượng yếu thế là chủ trương xuyên suốt của Chính phủ trong dịch COVID
 
Triển khai Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày 31/3/2020 của Thống đốc NHNN Việt Nam về các giải pháp cấp bách của ngành Ngân hàng nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, cùng với sự vào cuộc của toàn ngành, NHCSXH đã triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, trình Chính phủ về phương án giảm lãi vay cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Trong đó, chú trọng 5 giải pháp thiết thực, là: gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ, cho vay bổ sung; xử lý rủi ro theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 27/1/2011; điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ cho khách hàng đang điều trị bệnh hoặc được cách ly y tế do dịch bệnh COVID-19. Mặt khác, nắm bắt diễn biến dịch bệnh, phối hợp với chính quyền tổ chức hoạt động giao dịch tại xã, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng; triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng dịch cho khách hàng và cán bộ ngân hàng theo khuyến cáo của các cơ quan y tế, chính quyền địa phương.
 
Ngay khi có Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách cho vay đảm bảo an sinh xã hội và hướng dẫn cho vay của Hội sở chính, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực để sẵn sàng triển khai các chính sách hỗ trợ cho người nghèo và các đối tượng chính sách bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bên cạnh đó, công khai các chính sách để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng thụ hưởng và không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
 
Ngoài ra, Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 9/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, NHCSXH được chỉ đạo cho người sử dụng lao động vay vốn khoảng 16 ngàn tỷ đồng với lãi suất 0% để kịp thời chi trả tiền lương cho khoảng 3 triệu người lao động; đồng thời, hỗ trợ hộ nghèo và hộ cận nghèo 250 ngàn đồng/khẩu/tháng trong thời gian 3 tháng và chi trả 1 lần.
 
Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thống đốc NHNN Việt Nam, Tổng Giám đốc NHCSXH về đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 và các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời chỉ đạo 11 phòng giao dịch huyện, thành phố thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể nhận ủy thác rà soát, cập nhật các trường hợp vay vốn bị rủi ro do dịch COVID-19 và thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng kịp thời theo quy định.
 
Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó Giám đốc NHCSXH Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng, thông tin thêm: Đơn cử như đối với các trường hợp vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn đến khó khăn chưa trả được nợ gốc đến hạn theo phân kỳ hoặc đến hạn kỳ cuối, Chi nhánh sẽ xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ hoặc cho vay bổ sung để giúp khách hàng khôi phục sản xuất, kinh doanh. Đối với khách hàng vay vốn bị rủi ro do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 mà có đủ điều kiện xử lý rủi ro theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT, Chi nhánh sẽ lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền đề nghị xử lý rủi ro theo quy định; còn đối với các trường hợp khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 dẫn đến khó khăn trong việc trả nợ đến hạn, nhưng chưa có cơ chế xử lý, hỗ trợ, Chi nhánh sẽ báo cáo UBND tỉnh và Hội sở chính để tổng hợp, xem xét.
 
Thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã chấp hành nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: phun thuốc diệt khuẩn cơ quan; trang bị khẩu trang, dung dịch sát khuẩn; đo thân nhiệt đối với 100% khách hàng trước khi giao dịch, nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người. Trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, để đảm bảo công việc thông suốt, Chi nhánh đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, điều hành công việc trực tuyến; bố trí lịch làm việc luân phiên tại cơ quan và nhà riêng cho cán bộ, nhân viên; tạm dừng hoạt động giao dịch tại xã từ ngày 1/4 đến hết ngày 16/4 để phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH…