17-9-2021, 10:27 GMT+7

Phát triển 168 sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao

 Tiếp tục triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), toàn tỉnh Lâm Đồng phấn đấu đạt mục tiêu 168 sản phẩm được xếp loại, phân hạng từ 3 - 5 sao giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Trong đó có 18 sản phẩm 5 sao, 80 sản phẩm 4 sao, 70 sản phẩm 3 sao. Số lượng chủ thể tham gia sản phẩm OCOP gồm 95 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 26 hợp tác xã, 9 cơ sở và hộ cá thể.
 
Riêng năm 2022, với sản phẩm mắc ca đề nghị xếp hạng OCOP 5 sao của Công ty TNHH Hoàng Anh Maca liên kết 100 hộ nông dân các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Di Linh sản xuất trên 300 ha gắn với chế biến và tiêu thụ khoảng 700 tấn. 
 
Ngoài ra, ngân sách nhà nước còn hỗ trợ xây dựng mỗi huyện từ 1 đến 2 điểm, riêng thành phố Đà Lạt ít nhất 5 điểm gian hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP gắn với trên từng vùng du lịch trên địa bàn.
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/